Přihlásit se

ES EN FR IT CS PT

Úvodní slovo

SAMNIC MOOS je otevřený bezplatný kurz o posuzování a řízení bezpečnosti nových a inovovaných výrobků pro děti. SAMNIC MOOC poskytuje globální pohled na bezpečnost výrobků pro děti.


Je výborný pro získání základních znalostí o bezpečnostních aspektech pro výrobce, designery, vývojové pracovníky, dovozce, prodejce, manažery kvality a také pro spotřebitelskou veřejnost i pro provozovatele veřejných hřišť.


Můžete se zaměřit na kompletní obsah nebo pouze na jednotlivé moduly (hračky, výrobky pro péči o dítě, hřiště).


Přihlásit se

Konsorcium projektu SAMNIC, koordinovaném Technologickým intitutem pro výrobky pro děti a volný čas, AIJU, (Španělsko), s účastníky Sdružením pro hračku a hru Česká republika, Universita Alikante UA (Španělsko), Evropskou asociací pro koordinaci spotřebitelských organizací, ANEC (Belgie) a Universitou Degli Studi Padova, UniPc, (Itálie).

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

SAMNIC není určen k řešení bezpečnosti výrobků určených pro děti se speciálními potřebami / zdravotním postižením. Tým SAMNIC uznává že je nutné také řešit bezpečnost pro tyto děti a potřebu vzdělávání odborníků v oboru.